Mededeling inzake Agen/Bordeaux 2015

zlulogo

Geen Internationale vlucht op Agen / Bordeaux

De wedvlucht Agen wordt dit seizoen, door de Z.L.U., niet internationaal gevlogen met de Belgen. Reden hiervan is het feit dat ons door de organisatie Agen Televie

Een voor de Z.L.U. onaanvaardbare nieuwe minimum afstand van 675 km wordt opgelegd in plaats van de tot nu toe gehanteerde 700 km.

Even alles in volgorde van feiten:

Op dinsdag 27 januari 2015 was er in BelgiĆ« overleg tussen Agen Televie en de Z.L.U.. Het was een constructieve bijeenkomst hetgeen resulteerde in een goede oplossing.Op vrijdag 13 maart 2015 werd er door de deelnemende partijen, te weten A.R.G-Euskirchen (Duitsland) – Agen Televie (BelgiĆ«) en de Z.L.U. het resultaat van de eerste bijeenkomst nader uitgewerkt en voor 5 jaar vastgelegd.

Op zondag 22 maart 2015 wordt de Z.L.U. voorzitter onaangenaam verrast met een telefoontje van de voorzitter van Agen Televie dat de minimum afstand wordt teruggebracht naar 675 km in plaats van de 700 km. (Dit in samenspraak met Frankrijk, dat voorheen niet deelnam aan Agen). Eddy Hoedemakers antwoordde dat dit voorstel op de eerstvolgende Z.L.U. vergadering besproken zou worden. In deze vergadering van 26 maart 2015 besloot het bestuur Z.L.U. om niet akkoord te gaan met deze nieuwe ondergrens. Dit werd zowel per mail als telefonisch doorgegeven aan de inrichter Agen Televie. Na een telefonisch rondgang bij de diverse bestuurders van Agen Televie bleek al snel dat ook zij niet gelukkig waren met onze opstelling.

Op woensdag 1 april 2015 (geen 1 april grap) ontvangt onze voorzitter onderstaande mail:

VERZONDEN: woensdag 1 april 2015. Tijd 11.52 uur
AAN: Eddy Hoedemakers

“Mr. Hoedemakers, het bestuur van de “vrienden van Agen en Tulle Televie” beslist dat de Franse duivenliefhebbers aan Agen zullen deelnemen. Op wijze van proef voor 1 jaar. Afstand minimum 675 km”. De Z.L.U. is onaangenaam verrast door deze mail en opstelling van Agen Televie en besluit om niet akkoord te gaan met deze minimum afstand. Het is ondoenlijk om met dit besluit eerlijk internationaal te kunnen blijven spelen met liefhebbers op de korte afstand van 675 km terwijl de kortste afstand in Nederland 830 km is en de verste circa 1100 km.

Hopende U in deze voldoende te hebben ingelicht.

Namens het bestuur Z.L.U.

Hub Wetzelaer Secretaris

Powered by WordPress | Designed by: SEO Consultant | Thanks to los angeles seo, seo jobs and denver colorado